Jestem off-line
Zajrzyj w godzinach pracy, aby zasięgnąć porady

Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać do nas zapytanie ofertowe.
Podaj adres e-mail oraz opcjonalnie numer kontaktowy, abyśmy mogli Ci odpowiedzieć.

Wypełniając niniejszy formularz w imieniu firmy oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy ROBERT Biuro Rachunkowe z Tradycjami sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883).

Nazwa:
Forma prawna:
os. fizyczna
sp. cywilna lub jawna
sp. z o.o.
sp. akcyjna
stowarzyszenie
inna
Przedmiot działalności:
Rok powstania:
Osoba kontaktowa:
Nr telefonu:
Nr fax:
E-mail:
Adres:
Forma ewidencji księgowej:
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
podatkowa księga przychodów i rozchodów
księgi handlowe
jeszcze nie wiem
Podatnik VAT:
tak
nie
jeszcze nie wiem
Ilość dokumentów średniomiesięcznie w szt., dal firm nowopowstałych - wartość szacunkowa:
Rodzaje występujących dokumentów:
wyciągi bankowe PLN
wyciągi walutowe
raporty kasowe
faktury VAT zakupu
faktury VAT sprzedaży
kasy fiskalne
dokumenty importowe / eksportowe (SAD)
dokumenty rozliczania zaliczek
dokumenty rozliczania delegacji
dowody magazynowe
Liczba pracowników etatowych:
Liczba umów zlecenia i o dzieło (średniomiesięcznie):
Potrzeby w zakresie obsługi:
księgowość
podatki
kadry
płace
ZUS
kontakty z urzędami
organizacja księgowości w firmie
doradztwo księgowe
budżety, biznesplany
wnioski kredytowe
Miejsce wykonywania usługi:
w siedzibie biura
w siedzibie klienta
częściowo w siedzibie biura i w siedzibie klienta
Częstotliwość:
miesięcznie
kwartalnie
rocznie
inna
Od kiedy chcielibyście Państwo nawiązać współpracę:
Preferowany kontakt:
telefoniczny
e-mail
fax
poczta

  • Rabaty dla firm z polskim kapitałem
  • Kreatywne rozwiązania podatkowe
  • Biegły Rewident w cenie standardowej umowy
  • Skuteczna windykacja nalezności
  • Tradycja i doświadczenie to podstawa naszego działania
  • Podpisz z nami umowę
  • Całą resztę zostaw nam
Robert - Biuro Rachunkowe z Tradycjami | CPA