Jestem off-line
Zajrzyj w godzinach pracy, aby zasięgnąć porady

Współpraca

Etapy współpracy z biurem rachunkowym krok po kroku:

1. Spotkanie z Klientem.

Etapem rozpoczynającym współpracę z naszym biurem jest spotkanie z klientem, które umożliwi zapoznanie się z jego potrzebami oraz pozwoli opracować indywidualną ofertę świadczenia usług księgowych.

2. Podpisanie umowy.

Po podjęciu decyzji o współpracy następuje podpisanie umowy pomiędzy Klientem a biurem rachunkowym.

3. Dostarczanie dokumentów.

Do dnia 5-go następnego miesiąca klient dostarcza do naszego biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc: kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, raporty kasowe, niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych. Dokumenty zostaną odebrane od klienta na jego życzenie na terenie Warszawy i okolic bezpłatnie.

4. Na koniec miesiąca.

Od dnia 25-go każdego miesiąca sporządzamy lisy płac, deklaracje ZUS, przelewy i sprawozdania. Przekazujemy je naszym klientom pocztą elektroniczną lub w siedzibie biura rachunkowego.

5. Informacja o wynikach finansowych.

Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy naszych klientów telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wyniku finansowym i wysokości podatków. Jesteśmy do dyspozycji także w trakcie miesiąca jeżeli wyniknie nagła potrzeba.

6. Deklaracje podatkowe.

Nasze biuro księgowe sporządza wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie przygotowujemy także przelewy bankowe na podatki.

7. Archiwizacja dokumentów.

Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego, sporządzeniu wymaganych sprawozdań, deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych.

8. Odpowiedzialność biura rachunkowego.

W razie ewentualnych kontroli nasze biuro rachunkowe reprezentuje Państwa firmę przed Urzędem Skarbowym.

Kontakt online Napisz do nas... Wyślij
  • Rabaty dla firm z polskim kapitałem
  • Kreatywne rozwiązania podatkowe
  • Biegły Rewident w cenie standardowej umowy
  • Skuteczna windykacja nalezności
  • Tradycja i doświadczenie to podstawa naszego działania
  • Podpisz z nami umowę
  • Całą resztę zostaw nam
Robert - Biuro Rachunkowe z Tradycjami | CPA